Návody

Ako si nasadiť šošovky

 1. Najprv si dôkladne umyte a osušte ruky.
 2. Potom otvorte prvý blister a ukazovákom sa opatrne dotknite šošovky v roztoku. Šošovky Lenjoy 1 Day Comfort majú mierne zafarbenie, vďaka ktorému sú ľahko viditeľné.
 3. Položte si šošovku na ukazovák tak, aby bola umiestnená na ohybe horného článku. Teraz opatrne prst dvakrát ohnite.
 4. Teraz šošovku otočte pomocou druhej ruky.
 5. Druhou rukou ľahko zdvihnite horné viečko a ukazovákom nasaďte šošovku doprostred oka.
 6. Pustite viečko a niekoľkokrát zažmurkajte, kým nepocítite, že je šošovka správne umiestnená.

Ako šošovky vybrať

 1. Rovnako ako pred nasadením šošoviek si dôkladne umyte a osušte ruky.
 2. Jednou rukou zdvihnite horné viečko a voľnými prstami druhej ruky stiahnite dolné viečko.
 3. Teraz opatrne ukazovákom a palcom ruky, ktorá je nižšie šošovku jemne uchopte.
 4. Viečka pustite a niekoľkokrát zažmurkajte.
 5. Jednodenné šošovky vyhoďte.
Viac informácií nájdete v Leaflet.pdf [234 kB]

Varovanie

 1. Nespite s nasadenými šošovkami.
 2. Šošovky nenoste viac ako raz.
 3. Neoplachujte šošovky vodou z kohútika.
 4. Nepoužívajte na ošetrenie šošoviek výrobky pre domácnosť.
 5. Na zvlhčenie šošoviek nepoužívajte sliny.
 6. Počas nosenia šošoviek nepoužívajte očné kvapky (ak vám to neodporučil lekár).